Kontakt

Biuro/Sprzedaż:

tel.: 665 601 193

tel.: 885 560 031

fax: 071  31 66 046

e-mail: office@saltus.com.pl
 

Produkt Manager:

Wojciech Bieliński

tel.: 885 854 219
e-mail: w.bielinski@saltus.com.pl
 

AGES  Sp z o.o.
Źródła, ul. Wschodnia 14-16
55-330 Miękinia

NIP: 8942910953
REGON : 020558152

PKO BP 

53 1020 5226 0000 6702 0601 6176

Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna
IX Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 5000.00 PLN