Drewno Saltus spełnia wymogi ustawy antysmogowej.

Zakaz palenia drewnem we Wrocławiu?
Tak, ale tylko mokrym.

Do konsultacji społecznej trafił projekt "Ustawy Antysmogowej" dla Wrocławia i województwa dolnośląskiego, którą przygotowuje Urząd Marszałkowski.
Nowe prawo reguluje wymogi jakim powinno spełniać pełnowartościowe paliwo do kominków.

Jak czytamy w projekcie ustawy:

„§6 Zakazuje się stosowania:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2) mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
3) biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%.”

„Spalanie drewna o wilgotności powyżej 20% nie tylko jest mniej wydajne energetycznie, gdyż część energii spalania zostaje zużyta na odparowanie wilgoci, ale przede wszystkim zwiększa emisję wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym benzo(a)pirenu.”

Takie wytyczne są całkowicie zgodne z naszym myśleniem o ekologii.
Drewno Saltus jest suszone mechanicznie do wartości poniżej 20% wilgotności i jako odnawialne źródło energii jest przyjazne środowisku.

Cała treść projektu na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=39475&str=1